Priser og betingelser

Priser

Katt pr. døgn:

pr. november 2022

1 katt: 170,-
2 katter: 270,-
Opphold over 3 uker: 140,- fra første dag

Smådyr pr. døgn:

pr. november 2022

Kanin: 120,- 
Marsvin: 120,- 
Hamster: 100,-
Mus: 100,-
Rotter: 100,-
Undulat: 100,- 
Papegøye: 120,- 

 sø.

Betingelser

Vi ber om at du leser nøye igjennom disse betingelsene, fordi du automatisk aksepterer en del forhold under oppholdet her.

  • Eier skal signere på avtalen og akseptere betingelsene.
  • Eier skal oppgi kontaktinformasjon.
  • Prisen på oppholdet regnes pr. døgn. 
  • Alle katter skal være vaksinert. Vaksinen skal ikke være eldre enn 1 år, og ikke nyere enn 14 dager. Gyldig vaksinasjonsattest fremvises ved innlevering.
  • Hannkatter skal være kastrert.
  • Katten skal være frisk. Skulle det være mistanke om at den er syk vil den bli gjenstand for vanlig klinisk undersøkelse hos veterinær, som også fastsetter den videre behandlingen. Kostnadene ved veterinær konsultasjon, behandling og evt. medisiner må dekkes av eieren.
  • All nødvendig mat inngår i våre priser. Mat som medbringes reduserer ikke prisen på oppholdet.
  • Personlige leker og utstyr som medbringes gjøres på egen risiko. Tap og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.
  • Ansvar: Slagen katt- og smådyr pensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder kattens eller smådyrets død, invaliditet eller på annen måte varig mén som følge av forhold før, under eller etter oppholdet.
  • Katt- eller smådyrseier er selv ansvarlig for å holde dyret forsikret.

Vi ber om forståelse for at katter og smådyr må leveres og hentes innenfor pensjonatets åpningstider mellom kl. 17:00-19:00 søndag t.o.m fredag. På lørdager mellom kl. 10:00-12:00. Dette er grunnet forutsigbarhet da pensjonatet driftes på egen gård av familien. 

 

Vi tar vare på kjæledyret ditt slik at du kan reise bort med god samvittighet

Adresse

Vangveien 16, 3153 Tolvsrød

Telefon

926 40 908

Epost

post@slagenkattepensjonat.no